Home

Program de Doctorat în Fiscalitatea Internațională a Întreprinderilor (DIBT)

parteneriat al Universității de Economie și Afaceri (WU) din Viena și al Institutului pentru Fiscalitate Austriacă și Internațională

Programul Doctoral în Fiscalitatea Internațională a Întreprinderilor (DIBT) intră în cel de-al 6-lea său an. Acesta este un program de doctorat de 3 ani care se desfășoară doar în limba engleză, deschis tuturor studenților excepționali din întreaga lume care sunt interesați să urmeze o educație doctorală de excelență care să îi ajute să se pregătească în cercetarea din domeniul fiscalității întreprinderilor internaționale.

Programul de doctorat cuprinde cursuri interdisciplinare de înaltă calitate pentru absolvenții din domeniul fiscalității internaționale, incluzând și combinând discipline din finanțele publice, legislație fiscală internațională și gestiune fiscală transfrontalieră. Deși studenții își vor scrie tezele de doctorat în disciplina aleasă (legislație, afaceri, finanțe publice, psihologie economică), aceștia vor fi expuși unor intense dezbateri interdisciplinare pe parcursul șederii lor la Viena.

 
Cursuri de pregătire profesională luna IANUARIE – FEBRUARIE 2016

Filiala C.E.C.C.A.R. Braşov organizează următoarele cursuri de pregătire profesională în sala de cursuri a filialei, "Emanoil Ioan Nechifor”, astfel:

  • începând cu data de 28 ianuarie 2016, ora 16.00 cursul de pregătire profesională cu tema: Contabilitate financiară. Lectorul acestei curs este doamna Popa Adriana Florina iar durata cursului este de 20 ore. (formular înscriere)
  • începând cu data de 01 februarie 2016, ora 16.00 cursul de pregătire profesională cu tema: Doctrină și deontologie profesională. Lectorul acestei curs este doamna Deleanu Cornelia iar durata cursului este de 20 ore. (formular înscriere)

Formularele de înscriere se pot transmite pe adresa de email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau la numărul de fax: 0268 319777. Pentru a fi considerate ore de pregătire profesională, taxa de curs trebuie achitată cel târziu în ziua începerii cursului.   

Membrii care nu au efectuat cele 40 de ore de pregătire profesională în decursul anului 2015, pot recupera prin participarea la aceste două cursuri.

Vă reamintim faptul că aveţi obligaţia efectuării a 40 de ore de pregătire profesională, condiţie obligatorie pentru obţinerea vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2016. Vă aducem la cunoştinţă faptul că aceste ore de pregătire se pot efectua până la sfârşitul anului 2015.

Numărul maxim de persoane care se pot înscrie pentru un curs NU poate depăşi capacitatea sălii (130 de locuri).

Neefectuarea orelor de pregătire profesională atrage după sine, fără excepţie, neacordarea vizei de exercitare a profesiei !

 
Adunarea generală a membrilor Filialei Braşov

INVITAȚIE

Adunarea generală a membrilor Filialei Braşov

 

În ziua de 19.02.2016, ora 13.00 la  Aula Universității Transilvania va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Braşov a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

  3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;

  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

  5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

  6. Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul următor.

  7. Alegeri: alegeri pentru reînnoirea a jumătate din numărul membrilor Consiliului filialei; alegerea Comisiei de disciplină, alegerea Comisiei de cenzori.

II. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, republicat, membrii Corpului care au dreptul de a fi aleşi, pot face “Declaraţii de candidatură” pentru un loc de titular sau de supleant la una din categoriile profesionale de care aparţin, expert contabil sau contabil autorizat.

Declaraţiile de candidatură” pentru un loc de consilier, fie în Consiliul Superior, fie în Consiliul filialei, se vor trimite filialei C.E.C.C.A.R Braşov prin recomandată cu aviz de primire astfel încât acestea să fie primite până la data de 25 ianuarie a.c. (cele primite după această dată nu se vor lua în considerare, pentru tardivitate).

Modelele de declaraţie de candidatură se pot ridica de la sediul filialei Corpului, str. Roşiorilor nr. 34 , oraşul  Braşov , telefon 0268/510.848. 

C.E.C.C.A.R. Filiala Brașov

 

Declaraţie de candidatură pentru Consiliul filialei sau Consiliul Superior

 

 

 


 
Raport anual de activitate on-line

În vederea asigurării pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

1. Solicitaţi personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare

sau

2. Trimiteţi pe adresa evidentamembri@cecaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

 
Curs de pregătire profesională luna decembrie

Filiala CECCAR Braşov organizează începând cu data de 04 decembrie 2015, ora 16.00 cursul de pregătire profesională cu tema: Expertiză contabilă, în sala de cursuri a filialei, "Emanoil Ioan Nechifor". Lectorul acestei curs este doamna Dimitriu Violeta iar durata cursului este de 20 ore.

Cererile de înscriere (descarca cerere) se pot transmite pe adresa de email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau la numărul de fax: 0268 319777. Pentru a fi considerate ore de pregătire profesională, taxa de curs trebuie achitată cel târziu în ziua începerii cursului.   

Nivelul cursului este "avansat", adresându-se în mod special membrilor GEJ, care au obligaţia participării la acest curs, precum şi susţinerea testării finale.

Vă reamintim faptul că aveţi obligaţia efectuării a 40 de ore de pregătire profesională, condiţie obligatorie pentru obţinerea vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2016. Vă aducem la cunoştinţă faptul că aceste ore de pregătire se pot efectua până la sfârşitul anului 2015. 

Având în vedere că numărul maxim de persoane care se pot înscrie pentru un curs NU poate depăşi capacitatea sălii (130 de locuri), vă rugăm să aveţi în vedere efectuarea orelor de pregătire aferente anului 2015 în timp util! Neefectuarea orelor de pregătire profesională atrage după sine, fără excepţie,  neacordarea vizei de exercitare a profesiei !

Conducerea filialei C.E.C.C.A.R. Braşov.

 
Testare privind inscrierea in grupul expertilor judiciari 2015

Filiala C.E.C.C.A.R. Braşov organizează două sesiuni pentru susţinerea testului privind înscrierea în Grupul experţilor judiciari după cum urmează: 

Datele şi orele de desfăşurare pentru cele două sesiuni:

- 03.12.2015 orele 16ºº - 18ºº, prima sesiune

- cea de-a doua sesiune va avea loc în data de 14.12.2015 orele 16ºº - 18ºº

Testele se vor susţine la sediul filialei CECCAR Braşov, în sala de cursuri “Emanoil Ioan Nechifor”.

Testarea constă în completarea, în mod individual, de către experţii contabili candidaţi a testului grilă compus din 50 de întrebări. Fiecare întrebare are trei variante de răspuns din care una este corectă; fiecare răspuns corect va fi notat cu 2(două) puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 puncte.

Timpul alocat completării testului este de 2 ore.

Valoarea taxei de participare care include şi costul legitimaţiilor este de 15 lei şi se va achita o dată cu depunerea cererii privind înscrierea în GEJ (anexa 10) şi Fişa de opţiuni (anexa 11). Deasemenea, pentru înscriere, sunt necesare două poze de dimensiuni ¾ cm şi cazierul judiciar.

Pentru a descarca tematica va rugam faceti click aici 

Cererile pentru înscrierea în prima sesiune de testare se pot depune la sediul filialei CECCAR Braşov în perioada 16 noiembrie - 24 noiembrie 2015.

Pentru a doua sesiune de testare cererile de pot depune la sediul filialei CECCAR Braşov în perioada 16 noiembrie – 09 decembrie 2015. 

Vă aşteptăm la sediul filialei CECCAR Braşov pentru depunerea cereriilor de înscriere !!! 

Conducerea filialei C.E.C.C.A.R. Braşov

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 45