Home

Curs pregătire profesională luna Ianuarie 2015

Doctrină şi deontologie

Cursul va începe în data de 29 ianuarie 2015, ora 16.00 şi se va desfăşura în Sala de curs a filialei C.E.C.C.A.R. Braşov, "Emanoil Ioan Nechifor".

Pot participa la acest curs, cu suportarea taxei aferente şi următoarele categorii:

- membrii C.E.C.C.A.R. care nu au achitat cele 40 de ore de pregătire profesională pentru 2014  – experţi contabili - taxa 200 lei/curs; contabili autorizaţi - taxa 160 lei/curs;

- nemembrii C.E.C.C.A.R. – profesionişti sau neprofesionişti contabili – taxa 300 lei/curs

formularul de înscriere 

 
INVITATIE

În ziua de Joi , 26 februarie 2015, ORA 13.00 în Aula Sergiu T. Chiriacescu a Universităţii Transilvania din Braşov, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei BRAŞOV a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2014;  Realizarea programului de activitate pe anul 2014, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2014; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2014;

2. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2015 pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;

3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 potrivit Normelor stabilite de Conferinţa Natională;

4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5. Desemnarea reprezentantilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

6. Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul 2016.

7. Diverse: Alegeri pentru completarea comisiei de disciplină

 
Noi reglementări contabile aplicabile de la 1 ianuarie 2015
In MOf nr 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat OMFP nr 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. Acesta se va aplica de la 1 anuarie 2015, dată la care se abrogă OMFP nr 3055/2009 si OMFP 2239/2011.

In vederea stabilirii cerintelor de raportare contabilă Ordinul prevede următoarele categorii de entităti: microentităţile, entităţile mici şi entităţile mijlocii şi mari. Microentităţile sunt entităţile care, la data bilantului, nu depăsesc limitele a cel putin două dintre următoarele trei criterii:

 
ÎN ATENŢIA EXPERŢILOR CONTABILI

REFERITOR LA ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ PENTRU ANUL 2015

 
Membri radiaţi din Tabloul Corpului pentru neplata cotizaţiei

 

Urmatorii membrii au fost radiaţi din Tabloul Corpului pentru neplata cotizaţiei pe o perioadă de un an.

Radierea a fost efectuată la data de 01.08.2014 conform Hotărârii Consiliului Filialei  Nr. 14/18 din 14 iulie 2014.

 
Ziua nationala a contabilului roman 21 Septembrie 2014

 

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 38