Home

Curs pregătire profesională luna august 2014

 

Auditul situaţiilor financiare

31.07.2014 - 03.08.2014 

Cursul se va desfăşura în Sala de curs a filialei C.E.C.C.A.R. Braşov, după următorul program:

31.07.2014            între orele 16.30 - 20.30              

01.08.2014            între orele 16.30 - 20.30

02.08.2014            între orele 09.00 - 15.00 

03.08.2014            între orele 09.00 - 15.00

 
Examen admitere stagiu sesiunea 2014

 

C.E.C.C.A.R. organizează examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat în zilele de 5 şi 12 octombrie 2014.

Dosarul de înscriere se va depune la filiala C.E.C.C.A.R. de domiciliu până în data de 8 septembrie 2014 şi va conţine următoarele documente :

 
Important – în atenţia membrilor

 

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile O.G. 65/1994, art. 21 „activităţile specifice experţilor contabili / contabililor autorizaţi pot fi desfăşurate numai de persoane înscrise în Tabloul Corpului şi care au legitimaţia de membru vizată anual.” 

Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic, reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează de către Comisia de Disciplină a filialei, potrivit art. 122 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.E.C.C.A.R., republicat. 

De asemenea, vă reamintim că neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de 1 an atrage radierea din Tabloul Corpului.

Astfel, membrii filialei care nu au achitat cotizaţiile profesionale la termenele prevăzute în reglementările Corpului, sunt invitaţi la sediul filialei până la data de 30.05.2014 pentru clarificarea situaţiei.

Vă rugăm a respecta aceste precizări pentru evitarea aplicării prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al C.E.C.C.A.R., republicat, lista pesoanelor care nu au obţinut viza de exercitare a profesiei pentru anul 2014 şi a celor care nu au achitat cotizaţiile profesionale, fiind analizată în şedinţa Consiliului filialei din luna iunie 2014, pentru înaintarea acesteia la Comisia de Disciplină. 

 

 
Parafele membrilor au valabilitate anuala

 

Prin Hotararea Conferintei Nationale 12/67 din 23 martie 2012 au fost aprobate unele masuri pe linia transparentei activitatilor profesionale ale membrilor Corpului . 

Incepand cu 1 ianuarie 2013  dovada  membrilor privind inscrierea in Tabloul Corpului si exercitarii legale a profesiei se va face prin aplicarea pe toate contractele, lucrarile, rapoartele si alte documente ce intervin intre membrii CECCAR si clientii sau beneficiarii lucrarilor acestora A  PARAFEI  CU  VALABILITATE  ANUALA.

Incepand cu luna ianuarie 2013 fiecare membru care indeplineste conditiile cumulative de exercitare a profesiei, va primi odata cu viza de exercitare a profesiei (viza pe carnetul  de expert contabil sau de contabil autorizat )   si parafa de membru cu valabilitate in anul respectiv.

Pentru a intra in posesia parafei cu valabilitate pentru anul respectiv,  membrii trebuie sa depuna raportul de activitate aferent anului anterior (cu termen 31 ianuarie) si sa indeplineasca conditiile pentru exercitarea profesiei in anul urmator in conformitate cu prevederile Normelor 1500/2009.

 

 
Lansare RadioLight: CONTează pentru tine!

 

În calitate de Preşedinte al Fundaţiei Măreţie şi Talent şi Director General al CECCAR, Daniela Vulcan, fondatorul RadioLight, face un nou pas spre a susţine atât tinerii profesionişti talentaţi cât şi pe cei cu experienţă. 

RadioLight a fost creat de Fundaţia Măreţie şi Talent pentru a susţine şi promova profesionalismul, calitatea, creativitatea. Este, totodată, un nou instrument de lucru la îndemâna membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi susţine activitatea Clubului Tinerilor Experţi Contabili.

 
Studiu privind piaţa serviciilor contabile din perspectiva IMM-urilor

CECCAR lansează o invitaţie publică tuturor entităţilor care beneficiază de serviciile prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în care sunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate de PMM-uri.

Acest studiu are ca scop să sprijine atât IMM-urile cât şi PMM-urile prin oferirea unor răspunsuri la întrebări precum care sunt nevoile şi dorinţele clienţilor.

Chestionarul vizează evaluarea gradului de satisfacţie al IMM-urilor în calitate de clienţi ai PMM-urilor şi relaţia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general. Completarea chestionaruuil durează aproximativ 10 minute şi se realizează on line până cel târziu Vineri, 23 mai 2014.

Cei interesaţi pot completa chestionarul online accesând următorul link: http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6297

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 37