Home

Buletin de actualitate 18 iulie 2014

 „Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”

Ediţia a III-a, revizuită

Filialele CECCAR din ţară vor primi, în aproximativ o săptămână, „Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”, Ediţia a III-a, revizuită.

 
Buletin actualitate internationala 15 iulie 2014

Pentru informaţii complete accesaţi link-urile de mai jos:

 

Aplicarea standardelor privind consolidarea (IFRS 10 – 11 – 12) în comunicarea financiară:

http://www.mazars.fr/Accueil/News/Publications/Cahiers-techniques/L-application-des-nouvelles-normes-IFRS-10-11-12

Al doilea studiu IFIAR privind controlul auditorilor:

http://www.h3c.org/fiches/survey_IFIAR.htm

Structuri de susţinere a creării de întreprinderi în Franţa:

http://labex-entreprendre.etud.univ-montp1.fr/files/2014/02/Livre-blanc-sur-les-structures-daccompagnement-%C3%A0-la-cr%C3%A9ation-dentreprises1.pdf

Acceptarea/menţinerea misiunilor, mini-ghid al CSOEC (Franţa):

http://www.bibliordre.fr/acceptation-maintien-des-missions.html

Standarde tehnice europene cu privire la informaţia prudenţială:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:191:FULL&from=FR

 

 

 
Carieră PLUS - Dezvoltă-te prin cunoaştere!
 
Comunicat de presa

 

Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici, care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014. Raportările se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

 
Examen admitere stagiu sesiunea 2014

 

C.E.C.C.A.R. organizează examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat în zilele de 5 şi 12 octombrie 2014.

Dosarul de înscriere se va depune la filiala C.E.C.C.A.R. de domiciliu până în data de 8 septembrie 2014 şi va conţine următoarele documente :

 
Important – în atenţia membrilor

 

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile O.G. 65/1994, art. 21 „activităţile specifice experţilor contabili / contabililor autorizaţi pot fi desfăşurate numai de persoane înscrise în Tabloul Corpului şi care au legitimaţia de membru vizată anual.” 

Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic, reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează de către Comisia de Disciplină a filialei, potrivit art. 122 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.E.C.C.A.R., republicat. 

De asemenea, vă reamintim că neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de 1 an atrage radierea din Tabloul Corpului.

Astfel, membrii filialei care nu au achitat cotizaţiile profesionale la termenele prevăzute în reglementările Corpului, sunt invitaţi la sediul filialei până la data de 30.05.2014 pentru clarificarea situaţiei.

Vă rugăm a respecta aceste precizări pentru evitarea aplicării prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al C.E.C.C.A.R., republicat, lista pesoanelor care nu au obţinut viza de exercitare a profesiei pentru anul 2014 şi a celor care nu au achitat cotizaţiile profesionale, fiind analizată în şedinţa Consiliului filialei din luna iunie 2014, pentru înaintarea acesteia la Comisia de Disciplină. 

 

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 38